CRAD BLOG

TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLAMASI VE ETİKETLEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ TEHLİKELİ MADDELER LİSTESİ

27092 Sayılı 26 Aralık 2008 Tarihli ''Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin'' EK-2'si, yönetmelik çerçevesinde tehlikeli olarak belirlenen madde veya madde gruplarının sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini de kapsayan madde listesidir.


EK-2 kapsamında yer alan Tehlikeli Maddeler Listesi aşağıda yer almaktadır.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ