KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

MSDS ismini İngilizce açılımı olan Material Safety Data Sheet kelimelerinin ilk harflerinden almaktadır. Türkçe anlamı ise; Malzeme Güvenlik Bilgi Formudur. Ancak hiçbir yasal düzenlemede “Material” kelimesi geçmemektedir. Bu sebeple MSDS tanımı aslında doğru değildir. Doğru olanı SDS, yani “Safety Data Sheet”dir. Türkçe olarak ise “Güvenlik Bilgi Formu”, kısaltması GBF’dir.


Kimyasalların elleçlenmesi süreci boyunca meydana gelebilecek zararları ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri, yasal düzenlemelere dayalı olan bir düzen, format ve kurallar çerçevesinde veren belge olarak tanımlayabiliriz. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini yok etmek, en aza indirgemek çalışmaların en önemli parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmeyi hedefleyen, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgilerine GBF’den ulaşılabilir.


Türkiye’de GBFler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan, 29204 sayılı yönetmelik kapsamında hazırlanması bir zorunluluktur. 29204’e göre Türkçe GBFler akredite kuruluş tarafından sertifikalandırılmış kişilerce hazırlanması gerekir.

29204 sayılı yönetmelik 1 Ocak 2024’de yürürlükten kaldırılacak ve yerine 3015 sayılı KKDİK yönetmeliğinin Ek-2 hükümlerine uygun olarak GBF hazırlanması zorunluluğu gelecektir. KKDİK Ek-2 uyumlu GBFler sadece Kimyasal Değerlendirme Uzmanları(KDU) tarafından hazırlanabilmektedir.
 

GBF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ürünlerinizin GBFlerinin uzmanlarımız tarafından hazırlanmasını isterseniz CRAD takımı ile iletişimine geçiniz.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ