KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, kısaltmasını İngilizce karşılığı olan Material Safety Data Sheet ‘den almış olup MSDS olarak bilinilmektedir.


Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 26 Aralık 2008 tarih 27092(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren ‘’ Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF/SDS/MSDS) Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’’ kapsamına uygun hazırlanması ve dağıtılması yasal bir zorunluluktur.


Bu yönetmelikte de belirtildiği üzere Türkiye pazarına sunulacak olan ürünlerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının Türkçe olması yasal bir zorunluluktur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ