KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasındaki Amaç Nedir?

Türkiye’de Güvenlik Bilgi Formlarının (eski adıyla MSDS’lerin), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 13 Aralık 2014 tarih 29204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren ‘’ Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik hükümlerince hazırlanması gerekmektedir.


Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak, oluşabilecek meslek hastalıklarının ve iş kazalarının engellenmesini sağlamaktır.
 

CRAD, 40 ülkenin resmi dilinde, ülkelerin kendi mevzuat gerekliliklerine uygun olarak GBF (MSDS) hazırlayabilmektedir.


Ayrıca bakınız, GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılım Programının Özellikleri Nelerdir?


Ayrıca bakınız, CRAD’ın güncel GBF hazırlayıcısı eğitimleri  
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ