KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasındaki Amaç Nedir?

Türkiye’de MSDS’lerin, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 (mükerrer) sayılı yönetmelik hükümlerince hazırlanması gerekmektedir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliğinin amacı, piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ