KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Gereklilikleri Nelerdir?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları, kimyasal ürünlerin insan ve çevre üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri düşünüldüğünde, hazırlanması ve gerekli yerlerde bu formların birer kopyalarının bulundurulması büyük bir öneme sahiptir.


* İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, işçilerin bu maddelere maruz kalmasını önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve zararlarından korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. 

* İşveren, işyerinde zararlı kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve zararlı kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin ilgili madde ve bendine uygun şekilde, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

* İşveren, çalışanlarına kimyasal maddelerin zararları ve bu zararlara karşı alınması gereken önlemler ile ilgili bilgi ve eğitim vermekle yükümlüdür. Zararlı kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan malzeme Güvenlik Bilgi Formlarıyla kimyasallar hakkında bilgi sağlamak ve eğitim vermekle yükümlüdür.

* İşyeri hekimi bulunan yerlerde, hekime çalışılan kimyasallar hakkında bilgi verilmelidir.


Ayrıca bakınız, GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılım Programının Özellikleri Nelerdir?
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ