KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Gereklilikleri Nelerdir?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları, kimyasal ürünlerin insan ve çevre üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri düşünüldüğünde, hazırlanması ve gerekli yerlerde bu formların birer kopyalarının bulundurulması büyük bir öneme sahiptir.

* İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, işçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

* İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin ilgili madde ve bendine uygun şekilde, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

* İşveren, çalışanlarına kimyasal maddelerin tehlikeleri ve bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler ile ilgili bilgi ve eğitim vermekle yükümlüdür. Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan malzeme bilgi formlarıyla kimyasallar hakkında bilgi sağlamak ve eğitim vermekle yükümlüdür.

* İşyeri hekimi bulunan yerlerde, hekime çalışılan kimyasallar hakkında bilgi verilmelidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ