BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN REACH KAPSAMINDAKİ MUAFİYETİ HAKKINDA

REACH’te kayıtlı kabul edilen biyosidal aktif maddeler, amacı dışında her hangi bir amaç için kullanılıyor ise üreticinin kayıt yükümlülüğü doğabiliyor.

 

Biyosidal ürünlerde kullanıma yönelik aktif maddeler REACH Tüzüğünde kayıtlı kabul ediliyor fakat bu muafiyetten yararlanmak için çeşitli zorunlulukların yerine getirilmesini şart koşuyor.  Sadece biyosidal ürünlerde kullanım amacına yönelik aktif madde miktarı kayıt ve izin yükümlülüğünden muaf (kayıtlı) kabul edilmektedir. Bunların haricinde başka bir (biyosidal olmayan) üründe kullanılıyorsa, bu muafiyet geçerli olmamaktadır. Üretimini biyositlere yönelik olan bir üretici, aynı maddeyi piyasaya farklı bir amaçla çıkarması durumunda, AB’ye ihracatlarda REACH Tüzüğü kaydı yükümlülüğünü zorunlu kılıyor.

 

Detaylı bilgi için CRAD'ın alanında uzman ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ