KAYNAKLAR

KKDİK Nedir, Neyin Kısaltmasıdır?

KKDİK; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması baş harfleri olup, yönetmeliğin kısa adıdır. AB bölgesinde 2006 yılından bu yana uygulanan REACH tüzüğü ile eşdeğerdir.

CRAD, KKDİK Kayıtları için Tek Temsilcilik, danışmanlık, takip ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.


 

İLETİŞİM BİLGİLERİ