SAĞLIĞA VE ÇEVREYE ZARARLI KİMYASALARA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Küpe, bilezik gibi ciltle doğrudan temas halinde bulunan takılarda nikelin, boyalarda kurşun karbonatın ve kurşun sülfatın kullanımına kısıtlama veya yasaklama getirecek taslak yönetmelik hazırlandı" sağlığa zararlı ürünlere tekrar dikkat çekti.


Sayın Bayraktar, Avrupa Birliği’nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki REACH Tüzüğünün Türkiye'ye uyumlaştırılmasını hedefleyen ve bakanlıklar tarafından yönetilen REACH Kimyasallar Projesinin konu alındığı bir çalışma toplantısı gerçekleştirildiğine deyindi.


Avrupa Birliği ülkelerinde insan sağlığı ve çevreyi olumsuz etkileyen ve REACH Tüzüğünde yer alan bazı madde ve madde gruplarına uygulanan kısıtlama ve yasaklamaların Türkiye mevzuatına da aktarılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Bayraktar, Avrupa Birliğinde yasaklanış olan maddelerin Türkiye’de de yasaklanmasına ilişkin çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Oyuncaklarda, biberonlarda fitalat kimyasalının kullanımını, giysilerde, ayakkabı, havlu, oyuncak, el çantası gibi ürünlerde azorenklendiriciler ve azoboyar maddelerin kullanımı, bakanlığımızca 2011 yılında yasaklandığını, Bakanlığımızca yasaklanan bu maddelerin ürünlerde kullanılıp kullanılmadığının piyasadaki kontrolü Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapıldığını tekrar dile getirmiştir. Trabzon’da gerçekleştirilen çalışmada ise Avrupa Birliği'nde yasaklı olan maddelerin Türkiye’de de yasaklanmasına ilişkin çalışmalar yapıldığını açıklamıştır. Ciltle doğrudan temas halinde bulunan takılarda nikelin, boyalarda kurşun karbonatın ve kurşun sülfatın kullanımına kısıtlama ve yasaklama getirecek taslak yönetmelik hazırlandığını ve proje çalışmaları devam edildiğini belirtmiştir. Etki Analizi sonucunda bu maddelerin ülkemizdeki kısıtlanma ve yasaklanma takvimi netlik kazanacağını da söyleyen Bakan Bayraktar taslak Yönetmeliğin 2014 yılından itibaren bakanlıklara gönderileceği ve halkın bilinçlenmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ