BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2014 ŞUBAT AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN TAŞINMASI (ADR) EĞİTİMLERİMİZE BAŞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ.
Tehlikeli Kimyasalların Taşınması Hakkında CRAD olarak eğitimlerimize başlamış bulunmaktayız. Güncel ADR uygulamaları ve ilerleyen süreçte sektörün yapması gerekenler hakkında verilen bilgilendirme eğitimi, firmaların izlemesi gereken yol için rehberlik etmektedir.


Kimyasalların Taşınması Hakkında Bilgilendirme Eğitim İçeriği;
* Türkiye ve Dünya’da kimyasal taşımacılığı,
* Taraflar ve sorumluluklar,
* Taşımacılık sınıflandırması ve etiketlemede uluslararası kurallar,
* Paketlemede uluslararası kurallar,
* Kimyasalların Taşınmasında yetkiler ve yetki belgeleri,
* Kimyasalların Taşınmasında kullanılan belgeler,
* Karayolu taşımacılığında temel kurallar,
* Kimyasal taşıyan araçlarda işaretleme kuralları,
* Güvenlik Bilgi Formunun (MSDS/SDS/GBF) kimyasal taşımacılığındaki yeri,
* Kimyasal taşımacılığında, acil durumlara hazırlık.


Eğitimlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için CRAD Uzman ekibi ile temas edebilirsiniz.


2014 YILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 29 Ocak 2014 Tarihli ve 28897 sayılı Resmi Gazete'de 2872 sayılı Çevre Kanunun Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.


2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği (2013/1) ise yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Tebliğ için lütfen tıklayınız.


ECHA YÜKSEK DERECEDE KAYGI VEREN MADDELERİN (SVHC) İZNİ İÇİN YENİ BİR GRUP MADDE TEKLİFİ SUNUYOR.

10 Şubat 2014- ECHA, Avrupa Komisyonu’na Yüksek Önem Arz Eden Maddelerin (SVHC) izni için yeni bir grup madde teklifi sunmuştur. Bu maddelerden dördü, insan sağlığı için kanserojen, üreme veya solunum hassaslaştırıcıları için toksik olarak sınıflandırılan zararlı özelliklere sahip maddelerdir. Beşinci madde; endokrin yıkıcı özellikleri olan bir maddeye bozunması nedeniyle çevreye etkileri olan bir SVHC içermektedir.


ECHA teklifinde; geçtiğimiz yaz yapmış olduğu kamu müzakeresi boyunca aldığı yorumları ve Aralık 2013’te Üye Devletler Komitesinin görüşlerini dikkate almıştır. İzin kapsamı, insan sağlığı ve çevrenin korunması konuları REACH'in çekirdek mekanizmalarından biridir. Yüksek Önem Arz Eden Maddelerin (SVHC) risklerinin kontrolü ve maddelerin kademeli olarak uygun alternatif maddelere veya teknolojilerine değiştirilmesini sağlamak bu izin sürecinin konusudur.


Ek XIV’e maddelerin eklenmesi ve şirketlerin ECHA’ya başvuru tarihleri hakkındaki nihai karar, ECHA tarafından Üye Devletler ve Avrupa Parlamentosu ile işbirliği içinde Avrupa Komisyonu tarafından belirlenecektir.


İzin kapsamındaki kullanımları, örnekleri de dahil olmak üzere önerilen maddeler, aşağıda yer almaktadır.

    Sıra NoMadde Adı ve SVHC ÖzelliğiYetkilendirme Kapsamındaki 
Kullanımlar (Örnekler)
1N,N-dimethylformamide (DMF)
(toxic for reproduction)
Kaplanmış tekstil ve sentetik
elyafların sentezi ve üretimi için solvent
2Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA)
(equivalent level of concern due to its respiratory sensitising properties)
Kauçuk ve plastik sektöründe patlama maddesi
3Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres
(Al-RCF) [1] (carcinogenic)
Yüksek sıcaklıklar endüstrileri için yalıtım malzemesi; 
seramik ve metal kompozit güçlendirici; elektriksel ve akustik yalıtım
4Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres
(Zr-RCF) [1] (carcinogenic)
Yüksek sıcaklıklar endüstrileri için yalıtım malzemesi; 
seramik ve metal kompozit güçlendirici; elektriksel ve akustik yalıtım
    54-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (4-tert-Octylphenol ethoxylates) (4-tert-OPnEO) [1]
(equivalent level of concern due to its degradation to a substance with endocrine disrupting properties)
Boyalar ve kaplayıcı ürünler, emülsiyon polimerizasyonu
 

 
ECHA web sitesi haberi için tıklayınız.

 


 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ