KAYNAKLAR

Bitki Koruma Ürünlerine Dair Yönetmelik Gereklilikleri Nelerdir?

Bitki koruma ürünlerinin insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkileri önlemek, bu etkilere karşı yeterli kontrol ve gözetim sağlamak üzere T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 25 Mart 2011 tarih ve 27885 sayılı Resmi Gazete'de Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesine dair yönetmelik yayımlanmıştır.


Yönetmelik gereklilikleri şunlardır:

* Ruhsat için gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesi,
* Ürün etiket örneğinin oluşturulması,
* Yönetmeliğe uygun olarak, sertifikalı personel tarafından Güvenlik Bilgi Formlarının( GBF/SDS/MSDS) hazırlanması.
 
Yönetmelik Değişikliği: 16.12.2011 tarihli, 28144 sayılı Resmi Gazete

İLETİŞİM BİLGİLERİ