KAYNAKLAR

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Yönetmeliğine Dair Hizmetlerimiz Nelerdir?

Kimyasalların, insan sağlığı ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkileri en aza indirmeyi, etkin koruma sağlamayı ve buna bağlı olarak verimli bir envanter oluşturmayı amaçlayan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlanmıştır.


Bu yönetmelik kapsamında başlıca hizmetlerimiz;

* Hizmet alacak firmanın ilgili personeli ile eşgüdüm halinde, mevzuata uyum hedefiyle sürecin planlanması ve organizasyonu,
* Gerekli verilerin toplanıp derlenmesi amacıyla ilgili firmaya gerekli bilgilerin tedarik edilmesi,
* Üçüncü tüzel kişilerden bir gizlilik anlaşması düzenlenerek gerekli bilgilerin tedarik edilmesi,
* Mevzuatça tanımlanmış metot ve tarihleri çerçevesinde gerekli bilgilerin Bakanlık veri sistemine girilmesi,
* Talep halinde, literatür taraması, madde çözümlemeleri gibi isteğe bağlı hizmetlerin verilmesi,
* Kurum içi eğtimler


Yönetmelik Değişikliği :23 Mayıs 2010 tarihli, 27589 sayılı Resmi Gazete

İLETİŞİM BİLGİLERİ