KAYNAKLAR

Biyosidal Ürün Yönetmeliği Hizmetlerimiz Nelerdir?

Türk mevzuatlarının A.B. müktesebatına uyumlaştırılması ve biyosidal ürünlerde daha etkin bir denetim amaçlayan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin 98/8/EC sayılı direktifine uygun olarak hazırlanıp, 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Bu yönetmelik kapsamındaki başlıca hizmetlerimiz;

* Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesi,
* Genel Danışmanlık,
* Yönetmeliğe uygun Güvenlik Bilgi Formu(GBF/SDS/MSDS) hazırlanması,
* Kurum içi eğitimler,
* A.B. ve ulusal pazarda izin verilen kullanım alanlarına dair yönlendirmeler,
* Resmi otoriteler ile iletişim


Yönetmelik Değişikliği :21 Aralık 2011 tarihli, 28149 sayılı Resmi Gazete
Yönetmelik Değişikliği :12 Mart 2014 tarihli, 28939 sayılı Resmi Gazete

İLETİŞİM BİLGİLERİ