Kuvvetli Asit&Baz İçeren Temizlik Ürünleri İçin Bildirim Hizmetleri

Kuvvetli Asit&Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 31 Ekim 2013 tarihinde ve 28807 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin amacı, kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir. Bu tebliğ, kireç sökücüler veya güçlü asit içeren diğeri ev ve endüstriyel temizlik ürünlerini kapsamaktadır.

Kuvvetli Asit&Baz İçerek Temizlik Ürünlerine Dair Hizmetlerimiz;
* Bildirimlerin gerçekleştirilmesi ve sunulması,
* Bildirim dosyasının derlenmesi,
* Etiket uyum hizmeti,
* Güvenlik Bilgi Formu (SDS/GBF/MSDS) uyum hizmeti,
* Özel ambalaj hükümlerine dair danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ