Hava Aromatize Edici Ürünler İçin Bildirim Hizmetleri

Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 31 Ekim 2013 tarihinde ve 28807 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Bu Tebliğin amacı; hava aromatize edici ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.


Hava Aromatize Edici Ürünlere Dair Hizmetlerimiz;

* Bildirimlerin gerçekleştirilmesi ve sunulması,
* Bildirim dosyasının derlenmesi,
* Etiket uyum hizmeti,
* Güvenlik Bilgi Formu (SDS/GBF/MSDS) uyum hizmeti,
* Özel ambalaj hükümlerine dair danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ