CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜNLERE DAİR ENVANTER BİLDİRİMLERİ BAŞLAMIŞTIR.

12 Mart 2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan '' Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''  kapsamında, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,21 ve 22. ürün tiplerindeki biyosidal ürünler için Biyosidal Ürün Envanteri açılmıştır.

İlgili yönetmelik kapsamında;
*
6. ve 13. ürün tiplerindeki ürünler için en geç 1 Ocak 2015 tarihine kadar Envanter Bildirimi yapılması ve bu bildirimin onaylanması kaydıyla ürünleri 1 Ocak 2017 tarihine kadar piyasaya sunulabilir.

* 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 ve 22. ürün tipleri kapsamındaki ürünler için en geç 1 Ocak 2018 tarihine kadar Envanter Bildirimi yapılması ve bu bildirimin onaylanması kaydıyla ürünleri 1 ocak 2020 tarihine kadar piyasaya sunulabilir.

Bu tarihten sonra ürünlerin piyasada kalabilmesi için 6 ve 13. ürün tipleri kapsamındaki ürünlerin ruhsat başvuruları en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 ve 22. ürün tipleri kapsamındaki ürünlerin ruhsat başvuruları en geç 1 Ocak 2019 tarihine kadar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na yapılmalıdır. Süresi içerisinde ruhsat başvurusu yapılan ürünler için 6 ve 13. ürün tipleri kapsamındaki ürünlerin ruhsatlarının 1 Ocak 2017 tarihine kadar; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 ve 22. ürün tipleri kapsamındaki ürünlerin ruhsatlarının 1 Ocak 2020 tarihine kadar alınması gerekmektedir. Ürün ruhsatlarının belirtilen tarihlerde alınmaması ve ürünlerin bu tarihlerden sonra piyasada ruhsatsız olarak bulunması ve piyasada rastlanması halinde yasal işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen ürün tipleri için 2010 yılı ilk yarısında ve 2011 yılı sonunda açılmış olan Envanter Bildirim döneminde Biyosidal Ürün Envanterine Bildirim yapılmış olsa dahi yeniden envanter bildirimi yapılması istenmektedir.

Envanter başvuru koşulları ve dokümanlar Türk Halk Sağlığı Kurumu tarafından henüz net olarak açıklanmamış ise de bizler Yönetmelik Ek VII’de bulunan Envanter Bildirim Formu, Ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS/SDS), ürün etiketini ve Envanter Bildirim harç dekontunu içerecek şekilde Envanter Bildirim dosyasının hazırlanmasını önermekteyiz.

Envanter Bildirimi için, 2014 yılı ücret tarifesine göre her bir ürün için 70 TL Biyosidal Envanterine Bildirim Harcı olarak Halk Bankası Ankara-Mithatpaşa Şubesindeki TR26 0001 2009 3960 0005 0000 46 IBAN numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir.

Bu bilgiler kapsamında gerek geçmişte Biyosidal Envanterine Bildirimi konusunda gerek bizlerle çalıştığınız ürünler, gerekse de yukarıda belirtmiş olduğumuz ürün tiplerinde yer alan yeni ürünleriniz için CRAD Uzman ekibimiz ile temas edebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ