KAYNAKLAR

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmeliğinin Amacı Nedir?

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmeliğinin amacı; bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.


Bu Yönetmelik;
bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasına esas olacak denemeleri, denemelerin denetlenmesini, bu denemeleri yapacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri ile görev ve sorumluluklarını, deneme yetki belgesi verilmesini ve bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma işlemlerini kapsar.
 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ