CRAD BLOG

ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI (GBF/SDS/MSDS) HAKKINDA YÖNETMELİK HALEN BEKLENİYOR !!!

Aralık 2013 tarihinde Türkiye’nin sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliğinin (SEA Yönetmeliği) yayımlanmasını takiben bu yönetmelik çerçevesinde formatı da değişecek olan Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasına ve Dağıtılmasına dair Yönetmelikte beklenen değişiklik 2014 yılının Mart ayında endüstri üyelerinin görüşü alınmak üzere taslak olarak yayımlanmıştı. Nisan ayının ilk haftası itibari ile dolmuş olan taslak hakkında görüş bildirme sonrasında endüstri halen yönetmeliğin yayımlanması beklemektedir.

Yönetmeliğin yayımlanmasındaki kritik önem, hali hazırdaki Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS) Yönetmeliğinin mevcut sınıflandırma yönetmeliğine atıfta bulunmuyor oluşudur. Bu durumda da Güvenlik Bilgi Formlarımızın günümüz itibarı ile Avrupa Birliği formatı ile farklı bir formata sahip olması nedeniyle yeni yönetmeliğe dair kısaca CLP/GHS diyebileceğimiz SEA sınıflandırmalarının ve etiketleme bilgilerinin Güvenlik bilgi Formlarının hangi bölümünde ve ne formatta yer alacağı konusundaki belirsizlik oluşturuyor. Bu nedenle hali hazırda endüstri ve ithalatçılar Güvenlik Bilgi Formlarında yeni sınıflandırmalara ve etiket unsurlarına yer vermekten imtina ediyorlar. Zira normalde CLP’ye dair sınıflandırma ve etiketleme bilgileri Avrupa Birliğinde SDS’in 2. bölümünde verilmekte iken, Türkiye’de hali hazırda geçerli yönetmelikte bu bilgiler 15.bölümde aktarılıyor ve de eski 27092 sayılı SAE (Sınıflandırma, Ambalajlama ve Etiketleme) Yönetmeliğinin bildiğimiz turuncu sembolleri ve de bu yönetmeliğin sınıflandırma kriterleri ile yer alıyor. Oysa 28848 sayılı SEA (Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama) Yönetmeliğine göre tanımlanmış olan sınıflandırmanın Güvenlik Bilgi Formunun hangi bölümünde verilebileceğine dair mevzuat açısından yapılan bir yönlendirme bulunmuyor.


Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS/MSDS) Hakkında Yönetmeliğin en yakın sürede çıkması sanayicimiz açısından belirsizliği ortadan kaldıracak hem Avrupa Birliği hem Türkiye için benzer ve eşdeğer bir formata sahip Güvenlik Bilgi Formları oluşturma imkânı sağlayacaktır.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ