CRAD BLOG

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE BULUNAN TEHLİKELİ KİMYASALLARIN DENETİMİ İÇİN TASLAK TEBLİĞ YAYIMLANDI…

Bilindiği üzere Avrupa Birliği ülkelerinde Tüketici ürünlerinin içeriğinde bulunan tehlikeli kimyasallar A.B. REACH mevzuatı tarafından kontrol altında tutulmakta. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı RACH mevzuatının Türkiye uyumlaştırması olan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanmasına ilişkin Yönetmeliği (KKDİK) yürürlüğe girene kadar bu alandaki kısıtlamaların A.B. ile eşdeğer yürütülmesi ve ilgili Piyasa Gözetim ve Denetim kuruluşlarınca bir an evvel denetimlere başlanması için Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Taslağı” yayımlanmıştır. Bu Tebliğ hükümleri T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

İlgili yönetmelik, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğin eklerin de sayılan tehlikeli kimyasal maddelerin sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Yönetmelik eklerinde bahsedilen başlıca tehlikeli kimyasal grupların bazıları şunlardır:

* Azorenklendiriciler Aromatik Aminler
* Fitalatlar
* Alev Geciktiriciler
* Kanserojen Ve Alerjen Boyar Maddeler
* Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH’s)
* Organostanik Bileşenler (DOT)

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ