KAYNAKLAR

KKDİK Yönetmeliği Hangi Nedenle Yayınlanmıştır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği ile Kimyasal Maddelerin Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama süreçlerini yönetmeyi amaçlamaktadır.


REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) Mevzuatının Türkiye'de uyumlaştırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından '' Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)'' adıyla yayınlanacaktır.


KKDİK Yönetmeliği; insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ