Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği Uyum Hizmetleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği
17.12.2011 Tarih ve 28145 Sayılı Resmi Gazete


Bu yönetmelik ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; hayvanların deri, tırnak, kuyruk gibi dış kısımlarına uygulanmak üzere, temizleme, bakım yapma, koruma veya iyi bir durumda tutma amaçlarıyla hazırlanmış hayvan kozmetiği ürünlerinin, içme sularına katılarak kullanılan ve sulardaki istenmeyen maddeleri uzaklaştıran veya bağlayan klor nötralizanları gibi ürünlerin, hayvan barınaklarında kullanılan altlıkların nem ve koku gibi özellikleri üzerine etkiyen düzenleyicilerin, esas olarak tıbbi bir etkisi olmayan ancak içerdiği maddeler nedeniyle esas tedaviye yardımcı olarak kullanılan, harici uygulamaya özgü ve kozmetik benzeri ürünlerin ve akvaryum sularında kullanılmak suretiyle hayvanların yaşam ortamını iyileştirmeye yönelik ürünlerin üretimi, ithalatı, piyasaya arzı, ihracatı, tanıtımı ve satışına ilişkin usul ve esasları belirler.


Bu yönetmelik kapsamında bildirim sahiplerinin, veteriner hekim, eczacı, kimyager veya kimya mühendisi meslek gruplarından bir kişiyi sorumlu personel olarak görevlendirmesi gerekmektedir.


CRAD olarak, kimyasal mevzuatlar ve bu mevzuatların getirdiği tüm yükümlülükler konusunda çözüm hizmetlerimiz ile endüstriyi desteklemeye devam etmekteyiz.


Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerimiz:
* Tıbbi Olmayan Veteriner Ürünleri için yönetmeliğe uygun şekilde bildirim dosyasının hazırlanması
* Ürün Etiket Bilgilerinin derlenmesi
* TSE sertifikalı ekibimiz tarafından Türk Yönetmeliğine uyumlu Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF/MSDS/SDS) hazırlanması

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ