CRAD BLOG

GEÇİCİ RUHSAT SAHİBİ BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN RUHSAT GEÇERLİLİK SÜRELERİ UZATILIYOR.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı, 5 Kasım 2014 tarihinde, kurumun web sitesinde, Biyosidal ürünlerin ruhsat sürelerinin uzatılmasına ilişkin Makam Olur’u yayımlamıştır.


27449 (4. Mükerrer) sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyosidal ürün ruhsat başvurularını kabul etmekte ve ürünler ile ilgili analizlerin ve testlerin yapılmasına devam edilmektedir. Ancak, biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması kapsamındaki ürün sayısı oldukça fazla miktardadır ve ruhsatların yenilenmesi için mevcut süre yeterli değildir. Analizleri tamamlanacak ürün sayısının çok fazla olması ve yetkili laboratuvar sayısının yeterli olmaması sebebi ile mevcut laboratuvarlarda numune yığılmaları oluşmuştur. Bunula birlikte, haşere kontrolü için kullanılan biyosidal ürünlerin etkinlik testlerinin yapılabilmesi için uygun doğal popülasyon mevsiminde bulunulmamaktadır. Bu durum, EkV-3. Ana grupta yer alan haşere kontrolünde kullanılan biyosidal ürünlerde de ruhsat dosyası için gerekli analizlerin kalan süre zarfında tamamlanamamasına neden olmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı, sektörün bu süreçte zor durumda kalmaması ve halk sağlığının korunması adına, Kurum tarafından ruhsat sürelerinde uzatmaya gidilmiştir.

***Firmaların ruhsatlarını uzatabilmeleri için Makam Olur’unda belirtildiği şekilde başvuru yapmaları halinde ruhsat süreleri 31 Aralık 2015 tarihine kadar uzatılacaktır.


İlgili Makam Olur dokümanı aşağıda yer almaktadır.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ