BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2015 OCAK AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

TÜRK KİMYA ENDÜSTRİSİ İÇİN YOĞUN BİR DÖNEM BAŞLADI.
2013 yılı sonu ve 2014 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan, kimyasallara dair yönetmelikler sonucunda Kimya Endüstrisini 2015 yılı Mayıs ayının sonuna kadar yoğun bir tempo bekliyor.


Kısaca özetleyecek olur isek;
** 31 Mart 2015 tarihine kadar bugüne kadar yapılmış olan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki bildirimlerinin güncellenmesi,
** 31 Mayıs 2015 tarihine kadar ithal edilen veya Türkiye’de üretilen zararlı maddelerin SEA (28848 Sayılı) Yönetmeliğine göre sınıflandırılması ve etiketlenmesi,
** 31 Mayıs 2015 tarihine kadar ithal edilen veya Türkiye’de üretilen zararlı maddelerin Yeni Güvenlik Bilgi Formu (29204 Sayılı ) Yönetmeliği kapsamında, Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması gerekmektedir.


2014 Aralık ayında yayımlanıp, zararlı olarak sınıflandırılan maddeler için 2015 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yerine getirilmesi gereken yükümlülükler getiren 29204 Sayılı Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliğinin yükümlülüklerini yerine getirebilmek arada bulunan 5 aylık süre zarfında oldukça güç bir görev.


Ayrıca belirtmek isteriz ki;
** Kendi halinde veya karışım içerisinde piyasaya sürülen zararlı kimyasalların tonaj alt limiti olmaksızın 28848 Sayılı SEA Yönetmeliğinin 41. Maddesi uyarınca Çevre Bilgi Sistemine Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimin yapılması gerekmektedir.


Yukarıda başlıcalarını sıralamış olduğumuz yükümlülükler, Türk Kimya Endüstrisi için 2015 yılının ilk 5 ayının oldukça yoğun mevzuatsal gündeme sahip olacağı aşikârdır.


CRAD Ekibi olarak, tüm bu zorlu Mevzuat uyum sürecinde sizler işinizde ilerlerken sizlere destek olmak birinci vazifemizdir. Tüm Kimyasal Mevzuat yükümlülükleri alanında sizlere sağlayabileceğimiz faydalar ve verebileceğimiz destekler ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için Uzman Ekibimiz ile temas edebilirsiniz.


Başarılı ve Mevzuatlar ile uyum içerisinde 2015 yılı geçirmenizi dileriz.


BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2015 Tarih ve 29236 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğin amacı, kullanıma hazır son ürün olarak piyasaya sürülen tüketici ürünlerinde yer alan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımına bir sınırlama getirmek ve bu kimyasal maddeleri piyasada gözetim altında tutmaktır. Tebliğde belirtilen maddelere, yine tebliğde belirtilen ürünler içerisinde kullanım limitleri getirilmektedir.


Kullanım limiti getirilen ürünlerden Azorenklendiriciler ve Azoboyarlar, Fitalatlar ve Alev Geciktiriciler ile ilgili kısıtlama şartları ve kapsamdaki ürünlere dair hükümler Tebliğ yayım tarihinde; Kadmiyum, Nikel, Organostanik Bileşikler, Perflorooktan Sülfanatlar, Nonil Fenol ve Nonil Fenol Etoksilatlar, Civa ve Arsenik Bileşikleri ile ilgili kısıtlama şartları ve kapsamdaki ürünlere dair hükümler 21 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmektedir.


Kullanım kısıtlaması getirilen bu maddeler 27092 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış olan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik kapsamında zaten kısıtlı olan maddelerdir.


2 Nisan 2011 Tarihli ve 27893 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.


*** İlgili Tebliğ için tıklayınız.

 
BİYOSİDAL ÜRÜNLER TAKİP SİSTEMİ AÇILMIŞTIR.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından, Biyosidal Ürünlerin elektronik ortamda ruhsat ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi adına bir takip sistemi oluşturulmuştur.


Biyosidal ürün üretici ve ithalatçılarına dair firma bilgileri ile birlikte Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, yetkili kişi/kişiler ve onaylı yetki belgelerine dair bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi ile kayıt işlemi gerçekleştirilmektedir. Başvurular biyosidal.thsk.gov.tr web adresinden yapılacaktır.


Firmaların takip sistemine kayıt işlemlerini 31 Ocak 2015 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.


İlgili Bakanlık duyurusu için tıklayınız.


*** Ayrıca biyosidal.thsk.gov.tr web adresi Chrome ve Mozilla Firefox desteklidir.
 

2015 YILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 28 Aralık 2014 Tarihli ve 29219 sayılı Resmi Gazete'de 2872 sayılı Çevre Kanunun Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.


2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği (2014/1) ise yürürlükten kaldırılmıştır.


İlgili Tebliğ için lütfen tıklayınız.


Bu tebliğe ek olarak, Orman ve Şu İşleri Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2014 ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20.nci maddesinin (k) bendi uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ yayımlanmıştır.


İlgili 20 nci maddenin (k) bendine ilişkin tebliğ için tıklayınız.

İLGİLİ ETİKETLER; çevre kanunu,çevre kanununca para cezaları,çevre para cezaları,çevre kanuna ilişkin para cezaları,çevre kanunu uyarınca idari para cezaları,çevre kanunu para cezaları tebliği,çevre danışmanlığı,çevre cezaları tebliği,çevre cezaları tebliğ,çevre kanunu idari para cezaları tebliği,çevre kanunu idari para cezaları,çevre kanunu uyarınca idari para cezaları 2015,çevre cezaları 2015,çevre cezaları tebliği 2015,çevre kanunu uyarınca cezalar,çevre kanunu uyarınca cezalar 2015,tehlikeli kimyasal içeren ürünler tebliği,tehlikeli ürünler içeren ürünler tebliği,tehlikeli kimyasal içeren ürünlere dair tebliğ,bazı tüketici ürünlerinin tehlikeli kimyasal madde içeriğine yönelik tebliğ,bazı tüketici ürünlerinin tehlikeli kimyasal madde içeriğine yönelik piyasa gözetim ve denetimine ilişkin tebliğ,kimyasalların envanteri ve kontrolü yönetmeliği,sea yönetmeliği,gbf yönetmeliği,güvenlik bilgi formu yönetmeliği,yeni güvenlik bilgi formu yönetmeliği,sınıflandırma ve etiketleme yönetmeliği,kek yönetmeliği,sea bildirim hizmeti,sea yönetmelik danışmanlığı,kek yönetmelik danışmanlığı,gbf yönetmelik danışmanlığı,güvenlik bilgi formu hazırlama,kimyasal mevzuat danışmanlığı,sea bildirimi,gbf hazırlama,kimyasal envanter bildirimi,kimyasal danışmanlık,kimyasal danışmanlık hizmetleri,kimyasal mevzuat uyumu,kimyasal mevzuat uyum danışmanlığı,sea yönetmelik,gbf yönetmelik,kek yönetmelik

İLETİŞİM BİLGİLERİ