CRAD BLOG

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2015 Tarih ve 29236 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğin amacı, kullanıma hazır son ürün olarak piyasaya sürülen tüketici ürünlerinde yer alan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımına bir sınırlama getirmek ve bu kimyasal maddeleri piyasada gözetim altında tutmaktır. Tebliğde belirtilen maddelere, yine tebliğde belirtilen ürünler içerisinde kullanım limitleri getirilmektedir.


Kullanım limiti getirilen ürünlerden Azorenklendiriciler ve Azoboyarlar, Fitalatlar ve Alev Geciktiriciler ile ilgili kısıtlama şartları ve kapsamdaki ürünlere dair hükümler Tebliğ yayım tarihinde; Kadmiyum, Nikel, Organostanik Bileşikler, Perflorooktan Sülfanatlar, Nonil Fenol ve Nonil Fenol Etoksilatlar, Civa ve Arsenik Bileşikleri ile ilgili kısıtlama şartları ve kapsamdaki ürünlere dair hükümler 21 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Kullanım kısıtlaması getirilen bu maddeler 27092 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış olan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik kapsamında zaten kısıtlı olan maddelerdir.

2 Nisan 2011 Tarihli ve 27893 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.


*** İlgili Tebliğ için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ