CRAD BLOG

TÜRK KİMYA ENDÜSTRİSİ İÇİN YOĞUN BİR DÖNEM BAŞLADI.

2013 yılı sonu ve 2014 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan, kimyasallara dair yönetmelikler sonucunda Kimya Endüstrisini 2015 yılı Mayıs ayının sonuna kadar yoğun bir tempo bekliyor.

Kısaca özetleyecek olur isek;

** 31 Mart 2015 tarihine kadar bugüne kadar yapılmış olan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki bildirimlerinin güncellenmesi,
** 31 Mayıs 2015 tarihine kadar ithal edilen veya Türkiye’de üretilen zararlı maddelerin SEA (28848 Sayılı) Yönetmeliğine göre sınıflandırılması ve etiketlenmesi,
** 31 Mayıs 2015 tarihine kadar ithal edilen veya Türkiye’de üretilen zararlı maddelerin Yeni Güvenlik Bilgi Formu (29204 Sayılı ) Yönetmeliği kapsamında, Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması gerekmektedir.

2014 Aralık ayında yayımlanıp, zararlı olarak sınıflandırılan maddeler için 2015 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yerine getirilmesi gereken yükümlülükler  getiren 29204 Sayılı Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliğinin yükümlülüklerini yerine getirebilmek arada bulunan 5 aylık süre zarfında oldukça güç bir görev.

Ayrıca belirtmek isteriz ki;
** Kendi halinde veya karışım içerisinde piyasaya sürülen zararlı kimyasalların tonaj alt limiti olmaksızın 28848 Sayılı SEA Yönetmeliğinin 41. Maddesi uyarınca Çevre Bilgi Sistemine Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimin yapılması gerekmektedir.

Yukarıda başlıcalarını sıralamış olduğumuz yükümlülükler, Türk Kimya Endüstrisi için 2015 yılının ilk 5 ayının oldukça yoğun mevzuatsal gündeme sahip olacağı aşikârdır.

CRAD Ekibi olarak, tüm bu zorlu Mevzuat uyum sürecinde sizler işinizde ilerlerken sizlere destek olmak birinci vazifemizdir. Tüm Kimyasal Mevzuat yükümlülükleri alanında sizlere sağlayabileceğimiz faydalar ve verebileceğimiz destekler ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için Uzman Ekibimiz ile temas edebilirsiniz.

Başarılı ve Mevzuatlar ile uyum içerisinde 2015 yılı geçirmenizi dileriz.

CRAD EKİBİ

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ