BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2015 ŞUBAT AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

BİYOSİDAL ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE YÜKLENEN DOKÜMANLARIN THSK'YA TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından, Biyosidal Ürünlerin elektronik ortamda ruhsat ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan takip sistemine kayıt yapan firmaların aşağıdaki evrakları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na dosya halinde bir başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki dokümanları teslim etmeleri gerekmektedir.


* Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)
* İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
* Yetki Belgesi (Noter Onaylı)


*** Talep edilen evrakları en kısa sürede Türk Halk Sağlığı Kurumu'na teslim etmenizi tavsiye ederiz.
 

SEA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SINIFLANDIRMA VE ETİKETLEME BİLDİRİMİ EĞİTİMLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
28848 Sayılı “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Aralık 2013 Tarihinde yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında firmalar, piyasaya kendi halinde veya bir karışım içinde arz edilen maddelerin sınıflandırılmasını, zararlı maddelerin ve karışımların yönetmeliğe uygun etiketlenmesini ve ambalajlanmasını ve zararlı maddelerin sınıflandırma ve etiketleme bildirimine ilişkin yükümlülükleri bulunmaktadır.


Sınıflandırma & Etiket Bildirimleri, Çevre Bilgi Sistemi dahilinde ki “Kimyasal Kayıt Sistemi” uygulaması üzerinde yapılmaktadır. Bu kapsamda ilgili sistem üzerinden yapılacak Sınıflandırma & Etiket Bildirimlerine dair eğitimlerimiz başlamıştır.


Eğitim kapsamında ele alınacak konular ise aşağıda yer almaktadır;
* SEA Yönetmeliğinin Amacı ve kapsamı,
* Kapsam dahilinde bildirime tabi maddelerin tespiti,
* Maddelere dair Sınıflandırma & Etiketleme veri taraması,
* Kimyasal Kayıt Siteminin S&E bildirim kısmının tanıtımı,
* Derlenen verilerin sisteme bildirim işlemleri ( örnek bildirim)


*** Eğitim Katılım Formu için tıklayınız….


Adayların başvuru formunu doldurarak, e-posta yoluyla egitim@crad.com.tr adresine göndermesi ya da 0216 335 46 06 nolu faks ile iletmesi gerekmektedir.


Eğitim Yeri:
CRAD Akademi Ofis – Ümraniye
Eğitim Tarihi: 23 Şubat 2015 13:30
Eğitim Süresi: 3 Saat
Eğitim Ücreti: 250 TL + KDV
Kontenjan: 15 kişi

**Eğitime katılacak kişilerin önceden rezervasyon yapmaları gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için CRAD Eğitim Departmanında görevli uzmanlar

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS/MSDS) EĞİTİMLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimlerimiz başlamıştır.


Eğitime tam katılım sağlayan katılımcılara eğitim sonunda CRAD tarafından "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi Katılım Sertifikası" verilecektir.


Eğitim 4 gün olup, eğitim sonunda 5. Gün Personel Belgelendirme konusunda TÜRKAK akreditasyonuna sahip bir kuruluş olan NBC Belgelendirme Eğt. Ltd. Şti. tarafından Yeterlilik sınavı düzenlenecektir. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaklardır.


Başvuru ve kayıt ile ilgili detaylı bilgi için egitim@crad.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0216 335 46 00 (Dahili 111) nolu telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.


***
Eğitim Katılım Formu için tıklayınız….
*** Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Yeterlilik Sınavı Katılım Şartları ve Gerekli Belgeler için tıklayınız…


Adayların başvuru formunu doldurarak, başvuru formunda belirtilen ekler ile birlikte, CRAD Eğitim Birimi yetkililerine elden teslim etmesi, e-posta yoluyla egitim@crad.com.tr adresine göndermesi ya da 0216 335 46 06 nolu faks ile iletmesi gerekmektedir.


Eğitim Tarihi: 24-25-26-27 Şubat 2015
Eğitim Yeri: Ağaoğlu My City Hotel / Ümraniye
Eğitim Kontenjanı: 25
Eğitim ve Sınav Katılım Ücreti: 1.100 TL + KDV
Yeterlilik Sınavı Tarihi: 28 Şubat 2015 Saat:10:00


** Aynı firmadan iki veya daha fazla kişi katılması durumunda eğitim bedellerinden %10 indirim yapılır.
** CRAD müşterisi olan kurumların Personellerinden olan katılımcılara eğitim bedellerinden %10 indirim yapılır.
** BOSAD üyesi kurumların Personellerinden olan katılımcılara eğitim bedellerinden %10 indirim yapılır.
Her katılımcı yukarıda bahsi geçen indirimlerden ancak birinden faydalanabilir. İndirimler birleştirilemez.
 

Eğitim ücretine dahil olan hizmetler ise;
* Kahve,İkramlar,Öğle Yemeği,Eğitim Dokümanları,Katılım Sertifikası ve Yeterlilik sınavı ücreti ücrete dahil olan hizmetlerdir.
* Etkinlik otelinde konaklamak isteyen katılımcılar için etkinliğe özel fiyat uygulaması vardır.


Kimyasal Mevzuatlara dair diğer eğitimlerimiz için lütfen web sitemizin eğitim bölümünü ziyaret ediniz veya CRAD Eğitim Departmanında görevli uzmanlarımız ile temas edebilirsiniz.

 
**Sadece Sınava katılacak olanların önceden rezervasyon yapmaları gerekmektedir.


BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği, 24 Ocak 2015 Tarih ve 29246 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.Tebliğ hükümleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortak yürütülmektedir.


İlgili tebliğin amacı, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında üst seviyeli olarak belirlenmiş olan kuruluşların Güvenlik Raporlarının hazırlanması için gereklilikleri belirlemektir.


Tebliğ de; Güvenlik Raporu biçimi ve genel kuralları, Güvenlik Raporunda bulunması gereken asgari bilgi içeriği, kuruluşun, çevresinin ve kuruluştaki tesislerin tanımı, kuruluşta bulundurulan tehlikeli maddeler ile ilgili bilgiler, kuruluşun güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgiler, büyük endüstriyel kaza senaryoları ve tedbirleri gibi çeşitli konular hakkında bulunması gereken bilgilerin tüm detaylarına yer verilmiştir.


İlgili Tebliğ için tıklayınız...

İLGİLİ ETİKETLER; yeni gbf yönetmeliği,gbf yönetmeliği,gbf yönetmeliği eğitimi,gbf eğitimi,msds eğitimi,sds eğitimi,gbf hazırlayıcı eğitimi,msds hazırlayıcısı eğitimi,sds hazırlayıcısı eğitimi,yeni gbf yönetmeliği eğitimi,gbf hazırlama eğitimi,sds hazırlama eğitimi,msds hazırlama eğitimi,yeni gbf yönetmeliği hazırlayıcı eğitimi,yeni msds yönetmeliği hazırlayıcı eğitimi,yeni sds yönetmeliği hazırlayıcı eğitimi,güvenlik bilgi formu eğitimi,güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı eğitimi,güvenlik bilgi formu hazırlama eğitimi,malzeme güvenlik bilgi formu hazırlama eğitimi,malzeme güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı eğitimi,malzeme güvenlik formu hazırlayıcı eğitimi,eğitim hizmetleri,malzeme güvenlik formu hazırlama eğitimi,güvenlik bilgi formu hazırlama,msds hazırlama,sds hazırlama,gbf hazırlama,malzeme güvenlik formu hazırlama,malzeme güvenlik bilgi formu hazırlama,büyük endüstriyel kazalarla ilgili hazırlanacak güvenlik raporu,seveso,büyük endüstriyel kazalar hakkında tebliğ,büyük endüstriyel kazalarla ilgili hazırlanacak güvenlik raporu tebliği,güvenlik raporu tebliği,güvenlik raporu tebliğ,seveso ıı,seveso tebliği,seveso güvenlik raporu,seveso güvenlik raporu hazırlama,güvenlik raporu tebliği seveso,büyük endüstriyel kazalar tebliği,güvenlik raporu tebliğ 2015,güvenlik raporu tebliğ,büyük endüstriyel kazalarla ilgili hazırlanacak güvenlik raporu,seveso danışmanlık,seveso danışmanlık hizmetleri,sea bildirimi,sea bildirimleri,sea yönetmeliği,sınıflandırma ve etiketleme yönetmeliği,sınıflandırma ve etiketleme bildirimi,sınıflandırma etiketleme ve ambalajlama yönetmeliği,sea yönetmelik,sea bildirim hizmetleri,sea yönetmeliği bildirimi,sea yönetmeliği bildirim hizmetleri,sea yönetmelik bildirimleri,sea yönetmelik bildirim hizmetleri,sea yönetmelik danışmanlığı,sea bildirim,sınıflandırma etiketleme bildirimi,sea yönetmeliği nedir,sea bildirimi nedir,sea bildirimi nasıl yapılır,sea bildirim danışmanlık hizmetleri,sea bildirim danışmanlığı,maddelerin ve karışımların sınıflandırılması etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik,maddelerin ve karışımların sınıflandırılması etiketlenmesi ve ambalajlanması yönetmeliği,kimyasal kayıt sistemi,kks,biyosidal ürün takip sistemi,biyosidal takip sistemi,biyosidal ürün yönetmeliği,biyosaidl ürünler yönetmeliği,biyosidal ürünler takip sistemi,biyosidal ürün,türkiye halk sağlığı kurumu,thsk,biyosidal ürün danışmanlığı,biyosidal ürün hizmetleri,biyosidal ürün danışmanlık hizmetleri,biyosidal ürün danışmanlık,biyosidal ürün yönetmeliği danışmanlığı,biyosidal ürün yönetmelik

İLETİŞİM BİLGİLERİ