CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE YÜKLENEN DOKÜMANLARIN THSK'YA TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından, Biyosidal Ürünlerin elektronik ortamda ruhsat ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan takip sistemine kayıt yapan firmaların aşağıdaki evrakları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na dosya halinde bir başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki dokümanları teslim etmeleri gerekmektedir.

* Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)
* İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
*  Yetki Belgesi (Noter Onaylı)

*** Talep edilen evrakları en kısa sürede Türk Halk Sağlığı Kurumu'na  teslim etmenizi tavsiye ederiz.

CRAD Ekibi

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ