KAYNAKLAR

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcı (GBF/SDS/MSDS) Eğitimi & Sınavı

Eğitim 4 gün olup, eğitim sonunda 5. Gün Personel Belgelendirme konusunda TÜRKAK akreditasyonuna sahip bir kuruluş tarafından Yeterlilik sınavı düzenlenecektir. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanmaktadırlar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ