KAYNAKLAR

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcı Sınavı İçin Gerekli Kriterler Nelerdir?

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sertifikası için aşağıdaki koşıllar sağlanmalıdır.


** Adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.
** Lise mezunu adaylarda 5 yıl,
** Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olan adaylarda 2 yıl,
** Kimya ön lisans mezunu olan adaylarda 1 yıl,
Kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde iş tecrübesi aranmaktadır.
** Üniversitelerin Mühendislik, Eczacılık, Fen veya Fen-Edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olan ve Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olan adaylarda iş tecrübesi şartı aranmaz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ