KURUMSAL

İNSAN KAYNAKLARI

CRAD İnsan Kaynakları yönetim anlayışı ; Değişim, rekabet ve küreselleşmenin ön planda olduğu günümüz iş dünyasında, başarının temel kaynağının İnsan Kaynağı olduğunu ilkesini benimsemiştir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ,

Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;

Topluluğu geleceğe taşıyacak, CRAD değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı;
Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı
hedeflemektedir.

ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİNE YATIRIM YAPMA,
Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek;

Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek, İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

KARİYER FORM

Lütfen yükleyeceğiniz dosyanın uzantısının PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX olmasına dikkat ediniz.
@
KAYDET

İLETİŞİM BİLGİLERİ