Kimyasal mevzuatlarda meydana gelen hızlı gelişmeler, global anlamda firmaların uyum sağlaması noktasında zorluklar yaşatmaktadır. Bu gelişmeleri takip eden Türk otoriteleri de ulusal endüstrinin aynı hızla uygulamaya geçmesini istemektedir. Birçoğu yeni olan bu uygulamalara endüstrimizin mevzuat gereklerine uygun olarak daha az maliyet ve yüksek süratle geçebilmeleri için CRAD çözümler sunabilmektedir.

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRLMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI(SEA YÖNETMELİĞİ) UYUM HİZMETİ:
Kimyasal sınıflandırma ve etiketleme kriterlerini A.B.’nin 1272/2008 EC Sayılı CLP yönetmeliği ile uyumlaştırılması ve Birleşmiş Milletlerin GHS sistemine geçişin ilk adımı olarak sayabileceğimiz TC-28848 sayılı SEA Yönetmeliğine dair destek ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU(GBF/(M)SDS) HAZIRLAMA HİZMETİ :
Sertifikalı personelimiz ile kimyasal madde/karışımlarınızın Güvenlik Bilgi Formlarının ülkelere özel yönetmelik formatlarına ait yasal düzenlemeler olan ((EU) 2015/830 ve TC-29204, sınıflandırma kurallarına ait yasal düzenlemeler olan (EC) 1272/2008 CLP, TC-28848’e uyumlu olarak, 40 ülke lisanında hazırlama hizmeti sunulmaktadır. CRAD bu hizmetini, 2009 yılından bu yana Türkiye temsilciliğini yaptığı ve Türkiye’de en çok kullanıcısı olan GHSProfessional isimli, İngiltere menşeili yazılım üzerinden yapmaktadır. Aynı zamanda sertifikalı GBF hazırlayıcılarımız onlarca farklı tipteki ürün tipi için binlerce GBF hazırlama tecrübesine sahip alanında uzman kişilerdir.


KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI YÖNETMELİĞİ (KKDİK) UYUM HİZMETLERİ:
“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 (Mükerrer) sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu yönetmelik; Türkiye’de imal edilen ya da kendi başına veya karışım içinde Türkiye’ye ithal edilen 1 ton ve üzerindeki tüm maddeleri kapsamaktadır. Bunun yanında AB REACH Yönetmeliğine göre muaf olan maddeler KKDİK’ten de muaftır (Ek IV ve Ek V).

CRAD, KKDİK uyum hizmetleri vermekte ve Tek Temsilcilik hizmeti sunmaktadır.

Detaylar için linki takip edebilirsiniz.


GÜVELİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMLERİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ MADDE 5 – (13)’e göre; Güvenlik Bilgi Formları belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır.

CRAD, akredite kuruluş tarafından yapılan GBF hazırlayıcısı sınavlarına katılanların başarılı olmalarını ve GBF hazırlama hakkındaki bilgilerini meslek hayatlarında kullanmalarını sağlayacak kendine has yöntem ve materyaller kullanarak bilgilerin kalıcı olmasını sağlayan 3 günlük eğitimler düzenlemektedir.

Güncel eğitim takvimi için linki takip edebilirsiniz.


KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİMLERİ:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan ‘’ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında ‘’Kimyasal Değerlendirme Uzmanı’’ eğitimleri vermekteyiz.

KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Güvenlik Bilgi Formları, Kimyasal Güvelik Raporları, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri, kayıt dosyalarının hazırlanması gibi işlemler Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından yapılması gerekmektedir.

Güncel eğitim takvimi için linki takip edebilirsiniz.

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ