Kimyasal maddelerin özellikle üretimleri aşamasında oluşan tehlikeli atıklar, bunların çevreye verebilecekleri zararlar, yine kimyasallardan kaynaklanabilecek kazalar gibi pek çok konu kamu sağlığı ve çevreyi ilk elden etkilemektedir. Özellikle kimyasal maddelerin neden olacağı büyük endüstriyel kazalar hakkındaki yönetmelikler kapsamında oluşturulan politika, güvenlik raporu ve acil durum planlarında tesis personelinin yanında ilgili bölgenin yerel idaresine de eşgüdüm anlamında önemli roller düşmektedir.

CRAD olarak; belediyeler, ilgili sivil toplum kuruluşları, yürütme organının lokal temsilcilikleri vs. gibi yerel mercilerin, kimyasalların insan sağlığı ve çevreye karşı ortaya çıkarabileceği tehlikeler bakımından bilgilendirilmesine, bilgi ve birikim düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitim, bilgilendirme, endüstriyle eşgüdüm sağlanmasına aracılık  hizmetleri sağlamaktayız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ