BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2015 HAZİRAN AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

İŞLENMİŞ EŞYALAR TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANMIŞTIR.

Bir veya birden fazla biyosidal ürün ile işleme tabi tutulmuş ya da bunları kasten içeren madde, karışım veya eşyalar olarak tanımlanan İşlenmiş Eşyalar ile ilgili olarak, 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 (4.Mükerrer) sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nde bir tanımlama yer almamaktadır.


Ancak; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İşlenmiş Eşyalara dair Tebliğ Taslağı 25.06.2015 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı web sitesinde yayımlanmıştır.


Taslak Tebliğ’e göre; biyosidal ürünle işlem görmüş eşya imalatçıları veya ithalatçıları bu eşyaların Sağlık Bakanlığı’na bildiriminden sorumludurlar. İşlenmiş eşyaların işleme tabi tutuldukları veya içerdikleri biyosidal ürünlerin ruhsatlı veya envantere bildirilmiş olması, aynı zamanda biyosidal ürün içerisinde yer alan aktif maddelerin de Liste-I, Liste-1A veya Liste A’da yer alması gerekmektedir.

İlgili tebliğ 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Taslakla ilgili görüş ve önerilerin, en geç 20.07.2015 tarihine kadar Halk Sağlığı Kurumunun web adresinde belirtildiği şekilde yazılı olarak Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

 
Taslak Tebliğ ile ilgili görüş ve önerilerinizi sunabileceğiniz web sitesi için tıklayınız.
 
İşlenmiş Eşyalar Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

 
ECHA ÇOK YÜKSEK DERECEDE KAYGI VEREN (SVHC) MADDELER LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ.
ECHA’nın Üye Ülkeler Komitesi (MSC) oy birliği ile 2 yeni maddenin ‘SVHC’ madde olarak tanımlanması konusunu onayladı. Bu yeni 2 madde Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi’ne aday olarak eklendi.


Bu son düzenleme sonrasında Aday Liste’de yer alan toplam madde sayısı 163 olmuştur.


15 Haziran 2015 tarihinde aday listeye eklenen maddeler aşağıda yer almaktadır;

 

S:No Madde Adı EC No CAS No Eklenme
 Tarihi
Eklenme Nedeni
1 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-
alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid,
mixed decyl and hexyl and octyl diesters
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No.
201-559-5)
271-094-0
272-013-1
68515-51-5
68648-93-1
15.06.2015 Üreme için toksik
(Madde 57 c)
2 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-
1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-secbutyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-
methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the
individual stereoisomers of [1] and [2] or
any combination thereof]
- - 15.06.2015 vPvB
(Madde 57 e)

 

** İlgili SVHC toplam madde listesine ulaşmak için tıklayınız.

** İlgili ECHA web sitesi için tıklayınız.

 

1 HAZİRAN 2015 İTİBARİYLE YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN GBF’LERİNİZ VE SEA UYUMLU ETİKETLERİNİZ HAZIR MI?

 

İthal ettiğiniz veya ürettiğiniz Kimyasal Maddeler için T.C. 28848 sayılı SEA Yönetmeliği kapsamında, yeni sınıflandırma ve etiketleme unsurları olan Zararlılık işaretleri (piktogram), H ifadeleri, P ifadeleri ve uyarı kelimesi Kimyasal Maddeler için 1 Haziran 2015 itibariyle Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) ve etiketlerde kullanılmak zorundadır.


Yine aynı şekilde 1 Haziran 2015 itibariyle ithal ettiğiniz veya ürettiğiniz zararlı sınıflandırmaya sahip Kimyasal Maddeler için 29204 Sayılı GBF Yönetmeliğine uyumlu GBF sunmanız gerekmektedir.


Karışım olarak piyasaya sürülen kimyasal ürünler için geçiş son tarihi 1 Haziran 2016’dır.


Yeni etiket unsurlarının olduğu Örnek Etiket:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaylar için Uzman ekibimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ