CRAD BLOG

ECHA TARAFINDAN ''KULLANIMI İZNE TABİ YASAKLI MADDELER'' LİSTESİNE 15 ADET YENİ MADDE ÖNERİLMİŞTİR.

ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı), 15 maddenin ‘Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesine’ (Authorisation List) eklenmesini önermektedir. Bu maddeler, yüksek tonajlarda ve yaygın kullanımları nedeniyle insan sağlığı veya çevreye veya hâlihazırda ‘Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesinde’ bulunan bir başka bir maddenin yerine kullanılması nedeniyle tehdit oluşturabilecekleri düşünüldüğünden ötürü aday listede önceliklendirilmiştir.

SVHC madde listesinde bulunan bu 15 madde, kanserojenik veya üremeye toksik zararlılık sınıfları bulunmaktadır. Ayrıca iki maddenin çok kalıcı, çok birikimli ve toksiktir (PBT and vPvB). Bir girişin içerdiği bir grup madde, bozunma ürünlerinin endokrin bozucu özellikleri ile birlikte çevreye etkisi bulunmaktadır.

ECHA tarafından önerilen 15 madde içerisinden, dördü bor bileşiği ve yedisi fitalat plastikleştiricidir. Bununla birlikte, ECHA kurşun bileşikleri için gelecekte “Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesine’ (Authorisation List)” e ekleyeceğini bildirilmiştir.


Önerilen Madde Listesi aşağıdaki gibidir.

Sıra
 No
Madde
Adı  
İzne Tabi Kullanım Alanına
Dair Örnekler
1 1-bromopropane (n-propyl bromide)
(toxic for reproduction)
Buharlı yağ giderme ve yüzey temizliği için solvent
2 Diisopentylphthalate
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
3 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-
branched alkyl esters, C7-rich
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
4 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-
branched and linear alkyl esters
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
5 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester,
branched and linear
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
6 Bis(2-methoxyethyl) phthalate
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
7 Dipentyl phthalate (DPP)
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
8 N-pentyl-isopentylphthalate
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
9 Anthracene oil
(carcinogenic2, PBT, vPvB)
Kaplamalarda, boyalarda, su geçirmez malzemelerde, dolgularda kullanılır. 
10 Pitch, coal tar, high temp.
(carcinogenic, PBT, vPvB)
Kaplamalarda, boyalarda yapıştırıcılarda ve dolgu malzemelerinde  korozyon önleyici. Havaya atılan hedeflerde bağlayıcı hedef.
11 4-Nonylphenol, branched and linear,
ethoxylated3
(equivalent level of concern due to endocrine
disrupting properties)
Madencilikte yüzdürme malzemesi. Boyalarda ve emülsiyon polimerizasyonda kullanılır.
12  Boric acid
(toxic for reproduction)
Selüloz yalıtımı, metalurji, yapıştırıcılar, inşaat malzemeleri, kaplamalar, deterjanlar, refraktörler, gübreler
13 Disodium tetraborate, anhydrous
(toxic for reproduction)
Selüloz yalıtımı, metalurji, yapıştırıcılar, inşaat malzemeleri, kaplamalar, deterjanlar, refraktörler
14 Diboron trioxide
(toxic for reproduction)
Selüloz yalıtımı, metalurji, yapıştırıcılar, inşaat malzemeleri, kaplamalar, deterjanlar, refraktörler
15 Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate
(toxic for reproduction)
Selüloz yalıtımı, metalurji, yapıştırıcılar, inşaat malzemeleri, kaplamalar, deterjanlar, refraktörler

 
İlgili ECHA web site haberi için tıklayınız.

 

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ