BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2015 TEMMUZ AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ECHA TARAFINDAN ''KULLANIMI İZNE TABİ YASAKLI MADDELER'' LİSTESİNE 15 ADET YENİ MADDE ÖNERİLMİŞTİR.

ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı), 15 maddenin ‘Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesine’ (Authorisation List) eklenmesini önermektedir. Bu maddeler, yüksek tonajlarda ve yaygın kullanımları nedeniyle insan sağlığı veya çevreye veya hâlihazırda ‘Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesinde’ bulunan bir başka bir maddenin yerine kullanılması nedeniyle tehdit oluşturabilecekleri düşünüldüğünden ötürü aday listede önceliklendirilmiştir.

SVHC madde listesinde bulunan bu 15 madde, kanserojenik veya üremeye toksik zararlılık sınıfları bulunmaktadır. Ayrıca iki maddenin çok kalıcı, çok birikimli ve toksiktir (PBT and vPvB). Bir girişin içerdiği bir grup madde, bozunma ürünlerinin endokrin bozucu özellikleri ile birlikte çevreye etkisi bulunmaktadır.

ECHA tarafından önerilen 15 madde içerisinden, dördü bor bileşiği ve yedisi fitalat plastikleştiricidir. Bununla birlikte, ECHA kurşun bileşikleri için gelecekte “Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesine’ (Authorisation List)” e ekleyeceğini bildirilmiştir.


Önerilen Madde Listesi aşağıdaki gibidir.

Sıra
 No
Madde
Adı  
İzne Tabi Kullanım Alanına
Dair Örnekler
1 1-bromopropane (n-propyl bromide)
(toxic for reproduction)
Buharlı yağ giderme ve yüzey temizliği için solvent
2 Diisopentylphthalate
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
3 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-
branched alkyl esters, C7-rich
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
4 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-
branched and linear alkyl esters
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
5 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester,
branched and linear
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
6 Bis(2-methoxyethyl) phthalate
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
7 Dipentyl phthalate (DPP)
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
8 N-pentyl-isopentylphthalate
(toxic for reproduction)
Plastikleştirici
9 Anthracene oil
(carcinogenic2, PBT, vPvB)
Kaplamalarda, boyalarda, su geçirmez malzemelerde, dolgularda kullanılır. 
10 Pitch, coal tar, high temp.
(carcinogenic, PBT, vPvB)
Kaplamalarda, boyalarda yapıştırıcılarda ve dolgu malzemelerinde  korozyon önleyici. Havaya atılan hedeflerde bağlayıcı hedef.
11 4-Nonylphenol, branched and linear,
ethoxylated3
(equivalent level of concern due to endocrine
disrupting properties)
Madencilikte yüzdürme malzemesi. Boyalarda ve emülsiyon polimerizasyonda kullanılır.
12  Boric acid
(toxic for reproduction)
Selüloz yalıtımı, metalurji, yapıştırıcılar, inşaat malzemeleri, kaplamalar, deterjanlar, refraktörler, gübreler
13 Disodium tetraborate, anhydrous
(toxic for reproduction)
Selüloz yalıtımı, metalurji, yapıştırıcılar, inşaat malzemeleri, kaplamalar, deterjanlar, refraktörler
14 Diboron trioxide
(toxic for reproduction)
Selüloz yalıtımı, metalurji, yapıştırıcılar, inşaat malzemeleri, kaplamalar, deterjanlar, refraktörler
15 Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate
(toxic for reproduction)
Selüloz yalıtımı, metalurji, yapıştırıcılar, inşaat malzemeleri, kaplamalar, deterjanlar, refraktörler

 
İlgili ECHA web site haberi için tıklayınız.


BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZ LABORATUVARLARININ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI.


Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından, 04.04.2014 tarihli ve 5716 sayılı Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usûl ve Esasları Tebliğinde bazı değişiklik ve yenilmelerin yapılması gereği duyulmuş ve bu sebeple 04.04.2014 tarihli ve 5716 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılarak, yeniden düzenlenmiş olan 22.06.2015 tarihli ve 5102 sayılı Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usûl ve Esasları Tebliği ilgili web sitesinde yayımlamıştır.

Tebliğde biyosidal ürünlere uygulanan bazı test metotlarında değişiklik yapılmıştır, aktif klor içeren ürünlere tolerans limitleri verilmiştir, analiz yapılan laboratuvarlar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır, analizler için bazı mikroorganizma ve standartlar düzenlemeler yapılmıştır.

Bununla birlikte tebliğe göre, Raf ömrü 1 yıldan fazla olduğu beyan edilen ithal ürünlerin üretim tarihi ile analiz başlangıç tarihi arasında 3 aydan fazla, raf ömrü 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olan ürünlerde ise 2 aydan fazla süre geçmesi halinde numune alınsa dahi analizlerin yapılamayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, ambalajı açılmış ürün testleri ile ilgili olarak numunelerin her 3 ayda bir, süre sonunda fiziksel ve kimyasal olarak test edilmesi ve raporlanması gerekliliği belirtilmiştir.

Yeni düzenleme yürürlüğe girmeden önce yetki verilen laboratuvarların düzenlemenin yayınlandığı tarihten itibaren iki yıl içinde bu düzenlemeye uymaları gerekmektedir.


İlgili Tebliğ için tıklayınız.

 

THSK, BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ EK-VI KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA MAKAM OLURU YAYIMLAMIŞTIR.


21.10.2014 tarihli ve 2014.5716.6154 sayılı Makam Oluruna göre üretici ve ithalatçılardan, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek IV kapsamında bilgi ve belgelerin hazırlanarak, ruhsat geçerlilik süreleri olan 31.12.2015 tarihinde kadar bakanlığa sunulması istenmiştir.  Ancak Ülkemizde, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek-VI kapsamında yapılması gereken çalışmaları gerçekleştirebilecek GLP belgesine sahip laboratuvarların bulunmaması, toksisite çalışmalarının 2 yıl gibi uzun zaman alması ve bu kapsamda söz konusu testlerin yurtdışında yaptırılmasının üreticileri zor durumda bırakabileceği dikkate alınarak EK IV kapsamında talep edilen bilgi ve belgelere dair çalışmalar 31.12.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.


İlgili Makam Oluru için tıklayınız...

İLETİŞİM BİLGİLERİ