CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZ LABORATUVARLARININ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından, 04.04.2014 tarihli ve 5716 sayılı Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usûl ve Esasları Tebliğinde bazı değişiklik ve yenilmelerin yapılması gereği duyulmuş ve bu sebeple 04.04.2014 tarihli ve 5716 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılarak, yeniden düzenlenmiş olan 22.06.2015 tarihli ve 5102 sayılı Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usûl ve Esasları Tebliği ilgili web sitesinde yayımlamıştır.

Tebliğde biyosidal ürünlere uygulanan bazı test metotlarında değişiklik yapılmıştır, aktif klor içeren ürünlere tolerans limitleri verilmiştir, analiz yapılan laboratuvarlar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır, analizler için bazı mikroorganizma ve standartlar düzenlemeler yapılmıştır.

Bununla birlikte tebliğe göre, Raf ömrü 1 yıldan fazla olduğu beyan edilen ithal ürünlerin üretim tarihi ile analiz başlangıç tarihi arasında 3 aydan fazla, raf ömrü 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olan ürünlerde ise 2 aydan fazla süre geçmesi halinde numune alınsa dahi analizlerin yapılamayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, ambalajı açılmış ürün testleri ile ilgili olarak numunelerin her 3 ayda bir, süre sonunda fiziksel ve kimyasal olarak test edilmesi ve raporlanması gerekliliği belirtilmiştir.


Yeni düzenleme yürürlüğe girmeden önce yetki verilen laboratuvarların düzenlemenin yayınlandığı tarihten itibaren iki yıl içinde bu düzenlemeye uymaları gerekmektedir.


İlgili Tebliğ için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ