BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2016 OCAK AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

THSK RUHSAT SÜRESİ 31.12.2015 TARİHİNDE DOLAN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN RUHSAT SÜRESİ UZATIMI HAKKINDA MAKAM OLURU YAYIMLAMIŞTIR.


Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne göre ruhsatlandırılma işlemleri yürütülen biyosidal ürünlerin ruhsat uzatma işlemleri sürecinde; mevcut ürün sayısının çok fazla olması, yetkilendirilmiş laboratuvarların kapasitelerinin çok üstünde başvuruların olması ve etkinlik testlerinin yapılabilmesi için gerekli doğal popülasyon mevsiminin uygun olmaması sebepleriyle 21.10.2014 tarih ve 6154 sayılı Makam Olur’u ile üretici ve ithalatçı firmaların talep edilen analizleri yaptırabilmesi ve gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanabilmesi için ruhsat geçerlilik süreleri 31.12.2015 tarihine kadar uzatılarak bu süre bitimine kadar ilgili gerekliliklerin THSK’ya sunulması istenmiştir.

Ancak; ürün sayısının çok fazla olması nedeniyle laboratuvarlarda yığılma meydana gelmesi ve etkinlik testlerinin yapılabilmesi için gerekli doğal popülasyon mevsimi uygun olmadığından, ruhsat süresi 31.12.2015 tarihinde dolan ve bu tarihe kadar ruhsat süresini uzatılmasına ilişkin THSK’ya başvurusu yapılan ürünlerden, ruhsatlarına yönelik yasaklayıcı veya kısıtlayıcı bir karar alınmamış ise, ruhsatların geçerlilik süreleri 31.08.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.


Bu doğrultuda firmaların;
 ** 31.12.2015 tarih ve 9819 sayılı Makam Oluru’na istinaden 31.08.2016 tarihine kadar ruhsat süresinin uzatılmasını talep eden başvuru dilekçesi,
** Ruhsat belgesinin aslı,
**  İlgili ürün için 31.12.2015 tarihine kadar ruhsat süresi uzatımı için başvuru yaptığını gösterir belge ile Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı evrak birimine başvurması gerekmektedir.

31.12.2015 tarih ve 9819 sayılı Makam Oluru için tıklayınız. 

 

THSK BİYOSİDAL ÜRÜNLERE DAİR 2016 YILI FİYAT TARİFELERİNİ İÇEREN BİR REHBER YAYIMLAMIŞTIR.


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından verilen hizmetlere ait 2016 yılı için güncel bilgiler ve fiyat tarifeleri içeren rehber yayımlanmıştır.


Yayımlanan rehber doğrultusunda 27449 (4. Mükerrer) sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin envanter kaydı ve ruhsatlandırılması kapsamındaki harçlara dair bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 

Harçlar
Ana ürün
Çerçeve ürün
Envanter Bildirimi
75 TL
75 TL
Ön Başvuru Bildirimi
75 TL
75 TL
Eksiksizlik kontrolü çalışmaları
845 TL
265 TL
Ruhsat değerlendirme ücreti
4.155 TL
2.110 TL
Ruhsat Ücreti
7.910 TL
2.110 TL

 

İlgili THSK web sitesi için tıklayınız.

İLGİLİ ETİKETLER; yeni gbf yönetmeliği,gbf yönetmeliği,gbf yönetmeliği eğitimi,gbf eğitimi,msds eğitimi,sds eğitimi,gbf hazırlayıcı eğitimi,msds hazırlayıcısı eğitimi,sds hazırlayıcısı eğitimi,yeni gbf yönetmeliği eğitimi,gbf hazırlama eğitimi,sds hazırlama eğitimi,msds hazırlama eğitimi,yeni gbf yönetmeliği hazırlayıcı eğitimi,yeni msds yönetmeliği hazırlayıcı eğitimi,yeni sds yönetmeliği hazırlayıcı eğitimi,güvenlik bilgi formu eğitimi,güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı eğitimi,güvenlik bilgi formu hazırlama eğitimi,malzeme güvenlik bilgi formu hazırlama eğitimi,malzeme güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı eğitimi,malzeme güvenlik formu hazırlayıcı eğitimi,eğitim hizmetleri,malzeme güvenlik formu hazırlama eğitimi,güvenlik bilgi formu hazırlama,msds hazırlama,sds hazırlama,gbf hazırlama,malzeme güvenlik formu hazırlama,malzeme güvenlik bilgi formu hazırlama,gbf sertifika eğitimi,gbf sertifika sınavı,gbf hazırlayıcısı sertifikası,gbf hazırlayıcısı sınavı,biyosidal ürün yönetmeliği,biyosidal ürün ruhsatı,biyosidal ürün ruhsat işlemleri,biyosidal ürün yönetmelik,biyosidal ruhsat süresi uzatma,biyosidal ruhsat süresi uzatma hakkında makam oluru,biyosidal ruhsat danışamanlığı,biyosidal ürün yönetmeliği ruhsat işlemleri,biyosidal yönetmelik danışmanlığı,biyosidal ürün yönetmeliği hizmetleri,biyosidal ürün harçları,biyosidal ürün harçları 2016,biyosidal envanter harcı,biyosidal önbaşvuru harcı,biyosidal ruhsat harcı,biyosidal ürün yönetmeliği harçları 2016,biyosidal envanter harcı 2016,biyosidal önbaşvuru harcı 2016,biyosidal ruhsat harcı 2016,biyosidal ürün yönetmeliği harçları,biyosidal danışmanlık,biyosidal danışmanlık hizmetleri

İLETİŞİM BİLGİLERİ