CRAD BLOG

A.B. KOMİSYONU ACİL MÜDAHALE ZEHİR MERKEZLERİNE BİLDİRİM KONUSUNU TAKVİME BAĞLADI.

A.B. Komisyonu CLP Yönetmeliğinin 45. Maddesinde yer alan Acil Durum Çağrı merkezleri ile ilgili olarak üye ülkeler arasındaki uygulama farklılıkları ve bu farklılıkların endüstriye getirdiği yüklerin giderilmesi için A.B. çapında geçerli olacak tek bir mevzuat ile çözüm arayışı için oluşturduğu yönergeyi Dünya Ticaret Örgütüne gönderdi.

CLP’ye EK VIII olarak ekleneceği öngörülen metin, 11 Şubat 2016 tarihinde Dünya Ticaret Örgütüne gönderilen metne göre; Mevzuatın yayımlanma tarihi 2016 2. çeyreği, uygulamaya geçiş tarihi ise 1 Temmuz 2019 olarak belirlendi. Profesyonel alanda kullanılan zararlı karışımlara dair veriler kullanıcıları tarafından etiket veya Güvenlik Bilgi Formu (GBF) tarafından hali hazırda bilindiği varsayımından hareket ile tüketiciler tarafından kullanılan ve zararlı olarak sınıflandırılan kimyasal ürünler için daha fazla bilginin bu acil durum merkezlerine sunumunu gerektirirken, Profesyonel alanda kullanılan zararlı karışımlara dair daha kısıtlı bilgi verilmesinin yeterli olacağı hususunda mutabakata varıldı.


Bu konuya dair A.B. Komisyonu tarafından Dünya Ticaret Örgütüne WTO gönderilen mevzuat metni ve ekleri için aşağıdaki dokümanlardan bilgi edinebilirsiniz.


 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ