MEVZUAT

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Ekim 2016 tarihli 29871 sayılı Resmî gGazetede yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu değişiklik yönetmeliği ile 25/03/2011 tarihli 27885 sayılı Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ