CRAD BLOG

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

7 Nisan 2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de ''Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik'' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirtilen yönetmelikte kontrol altına alınan Hidrokloroflorokarbonlar dışındaki maddelerin laboratuvar amaçlı kullanım alanları ve zorunlu kullanım amaçları, saflık özellikleri, son kullanım alanları, bu maddeleri içeren ürünlerin listesi ve kontrol altına alınan maddelerin listesi içermektedir. 
 
İlgili Yönetmelik için lütfen tıklayınız...
BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ