MEVZUAT

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ

 İlgili Tebliğ, 22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’in maddelerinde değişiklik yapılmasını içermektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ