CRAD BLOG

HAŞERE GRUBUNDA KULLANILAN BİYOSİDAL ÜRÜN İSİMLERİ HAKKINDA MAKAM OLURU YAYIMLANDI.


Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümlerine göre biyosidal ürünlerin reklamları, bu ürünlerin insana ve çevreye karşı riskleri konusunda yanılgıya neden olabilecek şekilde yapılamaz. Satışı teşvik amacıyla reklamda “düşük riskli biyosidal ürün”, “toksik değildir”, “zararsızdır” gibi ifadelerin kullanılması yasaktır. Bu kapsamda ürün isminde ve etiket örneğinde bitki, doğallık ve buna benzer ürünün zararsız olduğu algısını oluşturacak ibarelerin yer almaması gerekmektedir. Bu şekilde olan ürün isimlerinin 31.06.2018 tarihine kadar değiştirilmesi, bu tarihe kadar eski ürün ismiyle üretilen/ithal edilen ürünlerin raf ömrü kadar piyasada kalması, bu tarihten itibaren eski ürün ismiyle üretim/ithalat yapan ve raf ömrü geçtikten sonra piyasada bulunan ürünler hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda yasal işlem yapılmasına karar verilmiştir. 

 
Türk Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayımlanan 02.08.2017 tarihli Makam Oluru için tıklayınız.
 
BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ