MEVZUAT

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazete'de ''Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkına Yönetmelik'' yayımlanmıştır.


Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ