KAYNAKLAR

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Olabilme Kriterleri Nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 30105 Sayılı ve 23 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ''Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'' kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzman sertifikası için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır.

1. KDU olunma koşullarına sahip olunmalıdır. Bunlar;
•    Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya
•    Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak, veya 
•    Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

2.    Bakanlık onaylı eğitim kuruluşundan, zorunlu 64 saatlik eğitim alınmalıdır.

3.    Akredite kuruluş tarafından yapılan sınavdan başarılı olunmalıdır.
 

Ayrıca bakınız, CRAD’ın güncel KDU eğitimleri

İLETİŞİM BİLGİLERİ