CRAD BLOG

2018 YILI BİYOSİDAL FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ YAYIMLANDI.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uhdesinde hizmet veren merkez referans laboratuvarları ile il sağlık müdürlüklerine bağlı halk sağlığı laboratuvarlarınca gerçekleştirilecek tahlil, tetkik, eğitim, biyolojik ürün ve diğer hizmetler için “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri Ve Analiz Bilgileri Rehberi” yayımlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.


Bu doğrultuda Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki harç ücretleri güncellenmiştir.


İlgili Rehber Kitapçık için linki takip edebilirsiniz.


THSK web site haber metni için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ