EKİBİMİZ

HAYDAR HAZER / Yüksek Kimyager - Kimyasal Değerlendirme UzmanıOrta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 1989 yılı mezunudur. Hacettepe Üniversitesinde 1999 yılında Analitik Kimya Yüksek Lisans bölümünü tamamlamıştır. 1990 – 1994 yılları arasında çeşitli liselerde Kimya Öğretmeni olarak görev almıştır. 1994 yılından bugüne kadar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kimyasalların Yönetimi Dairesi Başkanlığından görev almıştır. 


Birçok TS ISO İç Denetçi, Çevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi, Çevre Tetkikçisi vb. belgelere sahiptir.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görev aldığı yıllarda ise; ‘’Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’,  ‘’Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Yönetmeliği’’, ‘’Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)’’, ‘’Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)’’ hazırlanması konusunda görev almıştır. 


Uzun yıllar A.B. Komisyonu CARACAL (REACH ve CLP konusunda yetkili otoriteler) toplantılarına ülkemizi temsilen katılmış bunun yanı sıra Türk Sanayi Paydaşlarına mevzuatlar ve uygulamaları hakkında eğitimler sunmuştur. 


1965 Yozgat doğumlu olan Haydar Hazer, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ