KAYNAKLAR

Kimler GBF/SDS /MSDS hazırlayabilir?

GBF’nu hazırlayan veya tercüme eden kişinin AKREDİTELİ KURULUŞ tarafından belgelendirilmiş, SERTİFİKALI GBF hazırlayıcısı olması bir ZORUNLULUKTUR.

Akredite kuruluşun düzenlediği sınava katılacak adaylar için aranan özellikler şunlardır;

1.    Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,

2.    Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,

3.    Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,

4.    Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,

5.    Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar.


Sınavdan 70 puan veya üzeri alanlar “Sertifikalı GBF hazırlayıcısı” olma hakkı kazanırlar.

GBF hazırlayıcısı sınavına girmek için eğitim alma şartı yoktur. Ancak, alanında deneyimli bir eğitmenden eğitim almak sınav başarı oranını arttırdığı gibi mesleki yaşam boyunca kullanılacak değerli bilgilere sahip olmayı da sağlar.

Ayrıca bakınız, CRAD’ın güncel GBF hazırlayıcısı eğitimleri
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ