CRAD BLOG

MENÜLERİMİZ KARARMADAN…

''Kimyasallar hayatımızın ve çevremizin her noktasında'' diye söze başlamak çok sıradan ve sık kullanılan bir kalıp artık. Zaten bizler insanoğlu olarak bir kimyasalız. Vücudumuzun çoğu yine bir kimyasal olan sudan; bize can veren kanımız da bir kimyasal, duygularımız sonucu vücudumuzun ürettiği hormonlar da. Dolayısıyla Kimyasal olmadan yaşam da olmaz zaten. 

Yeryüzündeki birçok şey gibi onların da iyisi, kötüsü, vazgeçilmez olanları olduğu gibi ölümcül olanları da var. O zaman bize düşen, onları, gerektiğince, uygun koşullarda, uygun korunma metotları ile ve tümü hakkında bizlere yol gösteren mevzuat ve rehberlere uygun kullanmak. 

Zaman içinde analiz teknik ve teknolojisi geliştikçe kimyasalları daha iyi tanıyoruz. Bu sayede onların zarar ve/veya faydaları sayesinde daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. Bu bilgiler sayesinde bilim insanları ve kamu yöneticileri onlara dair zararlılıkların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için gerekli koşulları belirliyor ve bunların en kritik olanlarını mevzuat olarak düzenleyip yürürlüğe sokuyor. 


Kimyasallara dair mevzuatlar 1900lerin ortalarından beri hayatımızda. Öncelikle insan sağlığına yönelik zararlılıkları ile fiziko kimyasal zararlılıkları açısından ele alınan ve mevzuat ile düzenlenen kimyasalların, daha sonra çevre ve insanoğlu dışındaki habitatlar için de yol açabileceği zararlılıklar akla gelmiş ve 1990 yılından itibaren çevreye karşı akut ve uzun vadeli zararlılıklar da mevzuatlara konu olmaya başlamış. 

Şimdi gelelim mevzuat uyumu ve kullanıcı özeni ile nasıl menülerimizin kararmasını engelleriz konusuna; gerek günlük özel gerekse de endüstriyel yaşamımızda kimyasalları mevzuatların ve diğer yönergelerin ışığında kullanmaz, kullananlara göz yumar, hatta mevzuata uyumlu çalışmayan firmalardan alışveriş yaparak onların usulsüzlüklerini görmezden gelirsek; bunun bedelini er yada geç kendimizin ya da sevdiklerimizin önüne gelecek gıdalar da dahil olmak üzere muhakkak bir gün öder ve sonuçlarından maalesef çok ama çok üzüntü duyabiliriz. Bu sonuçlar hastalık hatta belki uzun vadede hayat kaybı ile sonuçlanabilir. Oysa yukarıda da söz ettiğimiz üzere gelişen teknoloji bize hem zararlılıkların tespitinde hem de onlardan korunma yöntemlerinde yardımcı oluyor iken; bize düşen hem kendimizin hem de çevremizdeki kişi ve kurumların kimyasalları mevzuatlara uygun ve uyumlu kullanmasını sağlamak.  Böylece bir gün kendimizin veya sevdiklerimizin Levreğini kurşun bileşikleri ile zenginleştirilmiş olarak; tabağımızdaki kalamarımızın arsenikle marine edilerek servis edilmesini engellemiş oluruz. 

Kimyasallara dair mevzuat uyumu ve kimyasalların güvenli kullanımı için sizin ve endüstrinizin hizmetindeyiz.  

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ