CRAD BLOG

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, 30595 sayılı ''Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik'', 14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayımlanmıştır.


Bu Yönetmelik; 2/4/2009 tarihli ve 5871 sayılı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna ve 14/7/2009 tarihli ve 2009/15272 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine dayanarak Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. 


Bu Yönetmeliğin amacı, Kalıcı Organik Kirleticilerin olumsuz etkilerinden insan sağlığını ve çevreyi korumaktır. 


Yönetmelikte geçen temel bazı noktalar aşağıda verilmiştir.

İmalat, piyasaya arz ve kullanımın kontrolü;

  • Ek-1’de listelenen maddelerin kendi halinde, karışım içinde ya da eşyaların bileşenleri olarak imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı yasaktır.
  • Ek-2’de listelenen maddelerin kendi halinde, karışım içinde ya da eşyaların bileşenleri olarak imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı ek-2’de belirtilen şartlara göre kısıtlanır. 


Envanter oluşturma ve raporlama; 

  • İlgili kurum her üç yılda bir, ihlaller ve cezalar hakkındaki bilgiler de dâhil olmak üzere, bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili bilgileri Bakanlığa iletir.

 

ilgili Yönetmelik ve eklerine ulaşmak için linki takip edebilirsiniz.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ